Vergroenen schoolpleinen

742

Op basisschool Het Schatrijk in Zaandijk is een natuurspeelplaats gerealiseerd. Geen betegeld schoolplein maar een plek waar kinderen kunnen spelen, rommelen, bewegen en waar zij zich kunnen verwonderen. De speelplaats heeft de volgende elementen: “Insectenhotel, paddenpoel, moestuin, klimtoestel, nestschommel, klein klimhuis, voetbalveldje, wilgenhagen, tipi’s van wilgentakken, amfitheater, basketbalpaal, groene eilanden, plukhaag (fruit), fruitbomen, klimbomen, mud kitchen, muziekinstrument, leemoven, waterspeelplaats, zandbak, aquaduct, vlinderweiland.” Bron: www.hetschatrijk.nl

Scholen die hun saaie plein willen omtoveren tot een groen uitdagend plein kunnen te rade gaan bij o.a. Jantje Beton en IVN Natuureducatie. “Op een groen schoolplein is een selectie aan natuurlijke elementen aanwezig. Denk hierbij aan zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, een vijver, grasveld, een moestuin, beschutte natuurrijke plekjes en dieren.” Deze omschrijving komt uit een inspirerend whitepaper van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van de hierboven genoemde organisaties.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het, volgens de onderzoekers van de VU belangrijk dat er in het ontwerp rekening wordt gehouden met de volgende elementen:

  • ”Gevarieerde speel- en leeractiviteiten: een groen schoolplein stimuleert zowel actief bezig zijn als samen spelen, werken en leren, grenzen verleggen, manipuleren en bouwen, ontdekken en onderzoeken en zorg dragen voor de natuur;
  • Zintuigelijke stimulatie & leren met je hele lijf: op een schoolplein met veel groen valt van alles te zien, horen, ruiken, voelen en proeven. Hierdoor wordt het beleven van het groen optimaal gestimuleerd wat de zintuigen stimuleert en spelen en leren met het hele lijf bevordert;
  • Herstel en ontspanning: een groen schoolplein biedt positieve condities voor ontspanning, herstel en leren;
  • Biodiversiteit: Een groen schoolplein biedt een grote diversiteit aan voedsel, water, leef-, nestel en schuilplekken voor dieren;
  • Klimaatbestendigheid: Het groen op het schoolplein biedt schaduw en verkoeling en draagt bij aan de waterretentie.”

Op een heldere en aansprekende manier beschrijven de onderzoekers de waarde van een natuurlijke gezonde buitenruimte. Voor scholen biedt deze whitepaper een gedegen onderbouwing om het schoolplein anders in te richten. Kijk voor meer inspiratie ook naar de lange literatuurlijst in het document en vergeet niet om gebruik te maken van diverse subsidiemogelijkheden die er op dit gebied zijn.

Bron: Whitepaper ‘De waarde van een natuurlijke gezonde buitenruimte rond scholen.’

Wil je meer lezen over buiten spelen en leren? Kijk dan op: https://gritineducation.com/category/tools-for-teachers/learning-outside-the-classroom/


Comments are closed.