Marzano over effectieve didactische strategieën

26895

Marzano

Welke didactische strategieën zorgen voor ontwikkeling en hoge leerprestaties van leerlingen?

Didactische strategie (Percentielwinst)
1. Identificeren van overeenkomsten en verschillen (45)
2. Samenvatten en notities maken (34)
3. Inspanningen bevestigen en erkenning geven (29)
4. Huiswerk en oefening (28)
5. Nonverbale representatie (27)
6. Coöperatief leren (27)
7. Doelen stellen en feedback geven (23)
8. Vragen formuleren en hypotheses testen (23)
9. Vragen stellen om voorkennis te activeren, leerstof georganiseerd aanbieden (22)

Meer weten over strategie 1? Kijk op:
http://gritineducation.com/marzano-overeenkomsten-en-verschillen/


Comments

  • Didactische aanpak neemt negen belangrijke didactische strategieen als uitgangspunt voor een goede instructieles. Een efficiente leraar beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan didactische strategieen, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieen het best gebruikt kunnen worden in combinatie met bepaalde leerlingen of bepaalde lesonderwerpen.

    Dedicated servers April 14, 2017 12:01