Topotijdreis

870

Hoe zag jouw omgeving er vroeger uit? Op www.topotijdreis.nl laat het Kadaster je dit zien. Hiervoor zijn kaarten van Nederland gebruikt van de afgelopen tweehonderd! jaar. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken in welke periode jouw wijk is gebouwd en hoe de steden in Nederland zijn gegroeid. Ook biedt de site de mogelijkheid om twee jaren met elkaar te vergelijken waardoor er een beeld ontstaat van de veranderingen die in de tussenliggende tijd hebben plaatsgevonden.

Interessant voor kaartenfreaks (zoals ik) en erg leuk om te gebruiken in de les!

Kijk ook op: https://gritineducation.com/category/tools-for-teachers/subjects/geography/


Comments are closed.