Tiny Forest

508

Een klein ‘oerbos’ creëren. Dat kan! Bij jou in de buurt, bij je school of zelfs in je achtertuin. Shubhendu Sharma is de grondlegger van het project Tiny Forest. Geïnspireerd door de Japanse bomenexpert Miyawaki, stimuleert hij jong en oud om bosjes aan te planten.

IVN schrijft: “Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Samen maken wij Nederland een stukje wilder.” Bron: IVN.nl. Op deze site vind je ook een handboek voor het ontwikkelen van een Tiny Forest.

Met een Tiny Forest draag je bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit, het tegengaan van hittestress, het zorgen voor extra waterbergingscapaciteit en het vergroten van biodiversiteit. Of eenvoudiger gezegd: meer schaduw, minder wateroverlast, meer planten en dieren en een schonere lucht.

Wat zou het mooi zijn als we steeds meer groene zones in Nederland kunnen realiseren. Zones die we zelf ontwikkelen door samen een ontwerp te maken, bomen te planten, deze te verzorgen om er daarna van te genieten.

Bronnen: afforestt.com en ivn.nl

Kijk voor meer inspiratie op: https://gritineducation.com/category/tools-for-teachers/learning-outside-the-classroom/


Comments are closed.