Meertaligheid waarderen

1459

“Spreek zoveel mogelijk Nederlands met uw kind, ook thuis”, was vroeger een advies dat vele nieuwkomers vanuit school kregen. Maar uit onderzoek blijkt dat ouders beter hun thuistaal met hun kinderen kunnen spreken dan gebrekkig Nederlands. Een meertalige vriend zei me laatst: “Mijn woordenschat in mijn eigen taal is zoveel groter dan die in het Nederlands. Ook kan ik mijn gevoelens beter onder woorden brengen in mijn eigen taal. Daarnaast ken ik nog veel verhalen en liedjes uit mijn land van herkomst die ik nu weer aan mijn kinderen leer.” Een goede basis in de thuistaal is belangrijk voor het leren van het Nederlands. Veel praten met kinderen in correcte zinnen draagt bij aan de ontwikkeling van de thuistaal en daarmee ook aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

Het huidige advies voor scholen luidt: besteed op een positieve manier aandacht aan meertaligheid. Veel kinderen zijn meertalig (dialecten tellen hierin ook mee!) en de thuistaal is een onderdeel van hun identiteit. Waardering van de verschillende talen geeft kinderen een veilig gevoel. Ze mogen zijn wie ze zijn met de rijkdom aan talen die zij beheersen. De thuistaal is niet iets om je voor te schamen. Het is juist iets om trots op te zijn.

Kortgeleden mocht ik een bijeenkomst op het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen bijwonen van Frederike Groothoff. Zij vertelde op een aansprekende manier over meertaligheid en het belang van het waarderen van de thuistaal (en de thuiscultuur) van kinderen. Op haar website, zie hieronder, vind je o.a. ideeën en materialen waarmee je gelijk dezelfde dag nog aan de slag kunt gaan. Bijvoorbeeld door “welkom” op de schooldeur te zetten in alle talen van de kinderen. Of door een kaart aan kinderen mee naar huis te geven waarop zij, samen met hun ouders, de woorden van een thema in hun eigen taal erbij schrijven. Deze kaarten kun je dan vervolgens, zichtbaar voor iedereen, in de school ophangen. Het zijn eenvoudige interventies die echt het verschil kunnen maken.

Ook is het belangrijk ouders te informeren over meertaligheid. Op de website van het Expertisecentrum Anderstaligen (zie hieronder) vind je folders voor ouders in maar liefst 15 verschillende talen, die je gratis kunt downloaden en printen.

Bronnen:
* www.meertaligheid.nl
* www.rug.nl/society-business/science-shops/taal-cultuur-en-communicatie/kennisdossiers-tcc/meertaligheid
*www.kindentaal.nl
* www.eca-emmen.nl
* www.groothoff-langwhich.com


Comments are closed.