Reis door de ruimte

2349

80 lessons about space travel and astronomy in Dutch. An initiative from ESA, the European Space Agency.

Kant en klaar lesmateriaal, zoals deze serie over ruimtevaart en sterrenkunde, biedt de leerkracht veel voorbeelden om zelf de eigen lessen vorm te geven in het kader van wetenschap en techniek.

ESERO_-_bronnenboek_node_full_image_2

Reis door de ruimte in 80 lessen

“Dit lesmateriaal is ontwikkeld door ESERO Netherlands, een onderwijsinitiatief van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. ESERO Netherlands is gehuisvest in science center NEMO te Amsterdam. Bij de totstandkoming van dit bronnenboek is nauw samengewerkt met science center NEMO, museum en sterrenwacht Sonnenborgh, Space Expo, Artis, het Delta-project en Deltascholen. Het Delta-project wordt uitgevoerd door stichting NCWT in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het bronnenboek Reis door de ruimte in 80 lessen bevat lessen over ruimtevaart en sterrenkunde voor het primair onderwijs. Het gebruikt het inspirerende thema ruimtevaart en sterrenkunde om basisschoolleerlingen en hun leerkrachten te interesseren in wetenschap en techniek. Elke les bestaat uit een leerkrachtenhandleiding en doebladen voor de leerlingen.

De acht leerjaren van het primair onderwijs zijn opgedeeld in vier bouwen: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Het bronnenboek is concentrisch opgebouwd en heeft vijf thema’s. Elk thema in opgedeeld in vier onderwerpen. Per bouw is er over elk onderwerp een les. Totaal zijn voor iedere bouw twintig lessen. De leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 gaan zo steeds iets dieper in op de verschillende onderwerpen binnen de ruimtevaart en sterrenkunde.

De lessen zijn didactisch met elkaar verbonden door de doorlopende leerlijnen onderzoekend en ontwerpend leren. Herkenbare pictogrammen visualiseren de verschillende fasen van het onderzoekend en ontwerpend leren in de lessen. Hierdoor hebben de lessen een gestructureerde opbouw.

Opbouw van de lessen

Elke les begint met een handleiding voor de leerkracht, vaak gevolgd door een doeblad voor de leerlingen. Voor elke bouw komen alle thema’s in dezelfde volgorde weer terug. Naast doebladen voor de leerlingen zijn er ook praatplaten, knipbladen en plakplaten voor de leerlingen. Praatplaten zijn overzichtsplaten die gebruikt worden als uitleg tijdens een gesprek. De knipbladen horen bij opdrachten waarbij geknipt moet worden en op de plakplaten plakken de leerlingen voorwerpen.

De lessen zijn altijd volgens hetzelfde stramien opgebouwd. Iedere les begint met een overzicht van de tijdsduur, de kerndoelen die in de les aan bod komen, de lesdoelen, het eindproduct en de benodigdheden.”

http://www.esa.int/Education/Reis_door_de_ruimte_in_80_lessen


Comments are closed.