Marzano “overeenkomsten en verschillen”

6522

Marzano noemt het identificeren van overeenkomsten en verschillen de meest effectieve didactische strategie. Hoe breng je die strategie in praktijk?

“Identificeren van overeenkomsten en verschillen is de basis van het menselijk denken en daarmee de kern van al het leren. Afhankelijk van het leerdoel, identificeer je overeenkomsten en verschillen op een verschillende manier.

Er zijn vier vormen die zeer effectief zijn:
* Vergelijken: het identificeren van overeenkomsten en verschillen;
* Classificeren: het indelen in categorieën op basis van kenmerken;
* Creëren van metaforen: het identificeren van een basispatroon en vervolgens het vinden van een ander onderwerp met hetzelfde basispatroon
* Creëren van analogieën: het identificeren van verbanden tussen verbanden

Als je uit bent op homogene conclusies, specifieke overeenkomsten en verschillen, dan ligt een leraargestuurde activiteit voor de hand: geef eenvoudigweg de overeenkomsten en verschillen.

In de video geeft leraar Marije Blinde van De Zeppelin in Barendrecht samen met haar klas het schoolvoorbeeld van het in beeld brengen van overeenkomsten en verschillen.”  Bron: www.leraar24.nl

http://www.leraar24.nl/video/2381/overeenkomsten-en-verschillen-po


Comments are closed.