Modeling bij begrijpend lezen

6294

Welke kennis en vaardigheden heb je nodig voor begrijpend lezen?

  • Technische leesvaardigheid (vlot foutloos lezen)
  • Woordenschat
  • Kennis van de wereld
  • Leesstrategieën

Barbabientje

Maar “onderwijs in begrijpend lezen is iets anders dan een combinatie van technisch leesonderwijs, woordenschattraining en het aanleren van leesstrategieën. Bij effectief begrijpendleesonderwijs staat het samen lezen en bespreken van teksten centraal. In interactie met een docent of andere lezers over een tekst ontwikkelen leerlingen de gewenste actieve leeshouding en hun monitorvaardigheden. Tegelijkertijd vindt via het lezen en bespreken van teksten uitbreiding van de taalvaardigheid en algemene kennisopbouw plaats. Zo ontstaat een cyclus waarbij leerlingen steeds langere en complexere teksten aankunnen en deze teksten ook op een steeds hoger niveau kunnen verwerken.” Bron: Kenniscentrum Begrijpend Lezen

Uit onderzoek blijkt dat “modeling” een krachtige didactische aanpak is bij het lezen van teksten. De leerkracht leest bijvoorbeeld een tekst hardop voor en vertelt daarbij welke strategieën hij toepast.

Lees meer over dit onderwerp op: Scaffolding


Comments are closed.