Flitsbezoeken

6139

Ben jij een schooldirecteur? Ben jij zichtbaar in de school? Hoe vaak kom je bij je teamleden in de klas? Geen tijd? Teveel administratieve rompslomp en vergaderingen? Drukte met oudergesprekken, conciërgetaken en het schrijven van beleidsnotities? Volgens Carolyn Downey kun je geen school runnen vanuit je kantoor en is er slechts weinig tijd nodig om klassenbezoeken uit te voeren.

“Flitsbezoek” is de Nederlandse term voor de “Three-minute Classroom Walk Through” van Carolyn Downey. Je blijft als leidinggevende op de hoogte van de kwaliteit van lesgeven door alle leraren geregeld te bezoeken. Zo’n bezoek hoeft niet meer dan drie minuten te kosten.

Bij deze aanpak zijn de observatiepunten bij elk bezoek:

  • Doen de leerlingen wat ze moeten doen?
  • Wat is het leerdoel van de les en in hoeverre zijn de lesactiviteiten in lijn met dit doel?
  • Welke interventies doet de leerkracht om te zorgen dat alle leerlingen het leerdoel behalen?
  • Muren scannen: wat hangt er allemaal in het leslokaal dat bijdraagt (of juist niet) aan de lessen?
  • Zijn er bijzonderheden op het gebied van veiligheid en gezondheid?

Na het flitsbezoek stel je de leraar een reflectieve vraag. Hierbij gaat het niet om wat goed of minder goed gaat, maar om het bewust nadenken van de leraar over het eigen handelen en het effect van dit handelen op de leerlingen en het leren. In een gesprek hierover, direct na het bezoek of op een later moment, vindt de “reflectieve dialoog” plaats. Volgens Downey is het essentieel dat dit een positief en gelijkwaardig gesprek is waarin reflecteren, leren en ontwikkelen centraal staan.

 

www.bazalt.nl

 


Comments are closed.