I Am Because We Are

3450

Ubuntu

image

“Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.” (Aartsbisschop Desmond Tutu, 1999)

Kijk ook op: http://gritineducation.com/ubuntu/

image


Comments are closed.