CICO

11657

CICO (Check-in Check-out) is een eenvoudige interventie die je kunt inzetten voor o.a. leerlingen met motivatieproblemen, impulsief gedrag of voor leerlingen die de les verstoren.

Bart en CICO
Bart heeft voor de zoveelste keer z’n huiswerk niet gemaakt en z’n schoolspullen niet bij zich. Zijn mentor meldt hem aan voor CICO. Hij kiest Mirjam als CICO-leraar omdat hij goed met haar kan opschieten. Samen met Mirjam formuleert Bart de doelen waaraan hij gaat werken. Zij spreken ook af hoe lang ze met CICO aan de slag gaan. Elke dag start Bart de dag bij Mirjam voor de CHECK-IN. Ze nemen de gedragsdoelen van de dag door en schrijven die op een CICO-formulier. Bart neemt dit formulier mee naar de klas en laat het aftekenen door de leraar / leraren. Aan het eind van de dag gaat Bart weer naar Mirjam voor de CHECK OUT. Ze bespreken met elkaar hoe de dag is verlopen. Zijn de doelen behaald? Bart neemt het CICO-formulier vervolgens mee naar huis voor een korte bespreking met zijn ouders. Zij ondertekenen het ook.

image

Bij CICO is het belangrijk dat de leerling gemotiveerd blijft om gewenst gedrag te vertonen. Leraren en ouders hebben een stimulerende positieve rol.

image

Meer weten over Positive Behavior Support, CICO, of over passend onderwijs in de praktijk?

En kijk ook op:
http://gritineducation.com/databanken-jeugd-opvoeding/
http://gritineducation.com/teamwork-in-de-klas/


Comments are closed.