Verhalen Vertellen

3813

De geschiedenis van de twintigste eeuw verpakt in een verhaal van Geert Mak maakt meer indruk dan de teksten in een geschiedenisboek.  Het leren van een vreemde taal gaat gemakkelijker wanneer je veel literatuur leest in die taal. De woorden blijven via deze verhalen kleven aan de woorden die je al kende. Verhalen geven betekenis aan abstracties, verhalen verbeelden en verhalen verbinden.

IMG_0214

Sociologe Christien Brinkgreve onderscheidt in haar boek “Vertel, over de kracht van verhalen” twee soorten verhalen: die van individuen en die van de context waarin zij leven. Privé-verhalen en collectieve verhalen. Volgens Brinkgreve is het doel van het vertellen van verhalen om meer grip te krijgen op de chaos in ons hoofd en om de wereld om ons heen beter te begrijpen.

In het onderwijs is het vertellen van verhalen nog steeds een krachtig didactisch middel:

  • Verhalen roepen voorkennis op waardoor leerlingen nieuwe stof gemakkelijker kunnen verbinden aan bestaande kennis;
  • Verhalen leveren details waardoor leerlingen zintuiglijk worden geprikkeld (wat zie je, hoor je, proef je en voel je?);
  • Verhalen zorgen voor leren vanuit een context, waardoor leerlingen de informatie beter kunnen ordenen en het geleerde beter blijft hangen.

Op de site van Leraar 24 vind je tips om een goede verhalenverteller te worden.


Comments are closed.