Snappet; het werkboek dat feedback geeft

5345

ICT kan op vele manieren het onderwijs een boost geven. Snappet biedt kinderen een “digitaal werkboek”. Na de instructie maken leerlingen de oefeningen niet in een papieren werkboek, maar op hun tablet. Het grote voordeel is dat Snappet direct feedback geeft aan de leerling. De leerkracht hoeft niet meer schriften na te kijken en krijgt via een dashboard zicht op het leren en de vorderingen van een leerling. Komen enkele leerlingen er niet uit? Dan ontvangt de leerkracht direct een signaal en kan vervolgens heel gericht extra instructie geven.

Kijk voor het belang van directe feedback op: http://gritineducation.com/hatties-pie/


Comments are closed.