Ontwapenend Communiceren

13352

Ontwapenend of geweldloos communiceren. Marshall B. Rosenberg schreef in 2012 het boek “Geweldloos communiceren, hoe doe je dat?” Zijn grote voorbeelden waren Carl Rogers, Mahatma Gandhi en Martin Luther King.

Volgens Rosenberg bestaat het geweldloze communicatieproces uit vier elementen:

  1. Waarneming
  2. Gevoel
  3. Behoeften
  4. Verzoek

model_geweldlozecommunicatie

Bij (1) “waarneming” gaat het om wat jij waarneemt (ziet, ruikt, proeft, voelt) en wat de ander waarneemt. Bij (2) “gevoel” om wat jij voelt bij deze waarneming en wat de ander daarbij voelt, bij (3) “behoeften” om waar jij behoefte aan hebt en waar de ander behoefte aan heeft (dit zonder eisen aan de ander te stellen) en bij (4) “verzoek” om een vraag van jou of van de ander aan jou; Ben jij bereid om …? Zou jij willen ….?

Rosenberg: “Als mij gevraagd wordt mee te werken aan het oplossen van een conflict, help ik de betrokkenen eerst te zoeken naar een zorgzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan. Pas als daar sprake van is, ga ik met hen op zoek naar strategieën om het conflict op te lossen. We zoeken dan niet naar een compromis, maar proberen een oplossing te vinden waarin eenieder zich volledig kan vinden. Om dat te bereiken is het absoluut noodzakelijk dat we er niet op uit zijn mensen te laten doen wat wij willen, maar dat we de voorwaarden scheppen waaronder aan ieders behoeften kan worden voldaan. (…) Helaas is me gebleken dat maar heel weinig mensen hun behoeften goed kunnen uiten, omdat ze geleerd hebben anderen te bekritiseren en te kwetsen en zo te communiceren dat er afstand wordt gecreëerd. Dit houdt conflicten in stand, zelfs als er oplossingen voorhanden zijn.” (2012 Marshall)

In de volgende video laat Kirsten Kristensen zien hoe zij “non violent communication” toepast in haar klas. Ze leert kinderen uitdrukking geven aan hun gevoelens en behoeften, waardoor zij beter in staat zijn op een prettige manier met elkaar te communiceren.

Bron: Marshall B. Rosenberg (2012), Geweldloos Communiceren, Lemniscaat


Comments are closed.