Meneer Wietsma weet hoe het moet!

3290

Mijn natuurkundeleraar op de middelbare school was ook mijn scheikundeleraar. Hij had een bijzondere kijk op didactiek. Zo stond hij meestal met zijn rug naar ons toe en schreef hij tijdens de les het bord vol van links naar rechts in lettergrootte .8. Wij werden geacht deze aantekeningen over te nemen. Ik had geen bètaknobbel en ik begreep helemaal niets van deze lessen. Ik kan me herinneren dat ik achterin het lokaal zat en dat we vooral oog hadden voor Gijs die een immens grote broodtrommel opende en met veel aandacht een stuk of tien boterhammen wegwerkte binnen 45 minuten. Het is dus nooit wat geworden met mij en natuur- en scheikunde.

Maar nu heb ik kennisgemaakt met meneer Wietsma, die mij wel aankijkt en die met veel visuele hulpmiddelen mij helpt de bètawereld te begrijpen. Leve de moderne leraar die weet hoe hij instructie moet geven!


Comments are closed.