Is ons onderwijs een aardappelsorteermachine?

2499

Jacques Wallage over onderwijs

Na de lezing van Jacques Wallage op het Zernike College (3/10/2014) blijven de volgende vragen hangen:
– wat willen we onze kinderen leren: de basis om te kunnen werken of “learning to be”?
– lijkt ons onderwijs op een “aardappelsorteermachine” waarin toetsen worden gebruikt om leerlingen zo snel mogelijk in te kunnen delen (VMBO, Havo, VWO) of zijn we in staat om toetsen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn; de ontwikkeling van een kind in beeld te brengen en daarop in te spelen?
– waarom vragen ouders niet naar de brede ontwikkeling van hun kind, maar vooral naar cijfers en uitstroomperspectieven?
– hoe brengen wij twee, van oudsher gescheiden gebieden, bij elkaar: de exacte wetenschap en de creativiteit?
– hoe bereiden wij kinderen voor op de veranderde arbeidsmarkt: weinig vaste contracten, veel ZZP-ers en de noodzaak om continu bij te leren?
Genoeg stof tot nadenken


Comments are closed.