Is jouw leerling de nieuwe W&T-reporter?

2455

“Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Door het stellen van vragen over, of door oplossingen te bedenken voor problemen of behoeften, leren kinderen over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen of plaatsvinden. Bij W&T zijn verwondering en nieuwsgierigheid startpunt voor onderwijs, waarbij veel ruimte is voor de brede ontwikkeling van leerlingen. De W&T-benadering sluit aan bij hoe kinderen zich verhouden tot hun leef- en fantasiewereld. Kinderen stellen veel vragen en ze houden ervan om vanuit hun fantasie iets te maken of te bouwen of uit te vinden.” www.slo.nl

Op de website van Youtech plaatsen jonge reporters (12+) hun items over technologische uitvindingen, producten en evenementen. http://www.youtech.nl  En iedereen kan reporter worden!

“YouTech is een campagne van TechniekTalent.nu. Dat is een samenwerkingsverband van acht technische bedrijfstakken in Nederland die als gezamenlijke missie hebben geformuleerd: “Meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek”.

Ooit gehoord van een discohond of een ronde smartphone? Geïnteresseerd in de zonsverduistering? Op zoek naar voorbeelden van wat je allemaal met een 3D-printer kunt maken? Of ben je in de ban van de wit-gouden jurk die eigenlijk zwart-blauw is? Je vindt het op de website van Youtech. De items zijn goed te gebruiken in je les. En de journalisten in jouw klas kunnen zich bij Youtech aanmelden als reporter.

Voor meer ideeën kijk op de website van Betapunt Noord: http://www.betapuntnoord.nl/index.html

“Uit analyses van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) blijkt dat op termijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig zijn om in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien. Dat vraagt om extra inspanningen. Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio’s en Rijk hebben daarom op 13 mei 2013 een nationaal Techniekpact gesloten. Het Techniekpact verenigt de ambities uit de bestaande plannen en initiatieven, maar wil die sneller (in 2020) en met meer daadkracht realiseren.” www.techniekpact.nl


Comments are closed.