Intelligent gedrag … gaat dit over jou?

3444
Je hebt intelligentie en intelligent gedrag. Arthur L. Costa, Professor Emeritus van de California State University, beschrijft 16 kenmerken (denkgewoonten) van mensen die zich intelligent en effectief gedragen wanneer zij met een probleem of een dilemma worden geconfronteerd. In hoeverre herken jij jezelf hierin?
check
Ik ben iemand die …
O  (1) doorzettingsvermogen heeft, niet opgeeft als iets tegenzit en verschillende strategieën inzet
O  (2) z’n impulsiviteit beheerst, nadenkt voordat hij handelt
O  (3) met aandacht en empathie luistert en z’n best doet de ander te begrijpen
O  (4) flexibel denkt, iets vanuit een ander perspectief kan bekijken
O  (5) nadenkt over het eigen denken (metacognitie), weet wat hij weet én wat hij niet weet
O  (6) streeft naar nauwkeurigheid en vakmanschap, het continu verbeteren en aanscherpen
O  (7) vragen stelt, problemen oppert en een onderzoekende houding heeft
O  (8) oude kennis toepast in nieuwe situaties en gebruik maakt van goede voorbeelden
O  (9) helder en precies denkt en communiceert
O  (10) gegevens verzamelt door alle zintuigen te gebruiken
O  (11) crëeert, fantaseert en innoveert
O  (12) met verwondering reageert, nieuwsgierig is en kan genieten van de wereld om hem heen
O  (13) verantwoorde risico’s neemt op basis van intuïtie, kennis en uitdaging
O  (14) gebruik maakt van humor en kan lachen om bijzondere, gekke, opvallende zaken
O  (15) door intensieve samenwerking met anderen beter in staat is een probleem op te lossen
O  (16) levenslang leert en steeds op zoek is naar nieuwe vaardigheden, inzichten en ideeën
En…?
Credits: Arthur L. Costa en Jan Jutten

Comments are closed.