Expliciete Directe Instructie

11283

“EDI brengt leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren. De leerkracht geeft instructie en controleert door het stellen van vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden betrokken en doen actief mee in de les.” Volgens Dr. Kees Vernooy is deze aanpak een “must” om passend onderwijs te kunnen realiseren.

Veel leraren en directeuren zijn razend enthousiast over het boek “Expliciete Directe Instructie” van John Hollingsworth en Silvia Ybarra (de Nederlandse bewerking is van Marcel Schmeier). Wat maakt dit boek nu speciaal? Directe instructie, dat doet toch iedereen al?

Het boek is vlot geschreven en helpt leraren na te denken over de eigen instructie. Op elke bladzijde in het boek vinden zij praktische adviezen voor het verbeteren van hun lessen. Vaak zijn dit eenvoudige interventies die grote effecten kunnen hebben, zoals:

  • “Stel een vraag altijd aan de hele klas, voordat je een leerling kiest om antwoord te geven;
  • Wacht enkele seconden voordat je een leerling kiest om antwoord te geven. Terwijl je wacht weten leerlingen niet aan wie je de vraag zult stellen en ze zullen allemaal nadenken over het antwoord, omdat ze een beurt kunnen krijgen.”

ijsstokjes met namen leerlingen

De aanpak is o.a. gebaseerd op meta-analyses van John Hattie die de effectgrootte van bepaalde interventies in beeld heeft gebracht. Kijk ook op: http://gritineducation.com/hatties-pie/

Een EDI-les bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Lesdoel 2. Activeren van voorkennis 3. Onderwijzen van het concept 4. Onderwijzen van de vaardigheid 4. Belang van de les 5. Begeleide inoefening 6. Lesafsluiting 7. Zelfstandige verwerking 8. Verlengde instructie. En daarnaast uit een aantal technieken: controleren van begrip, uitleggen, voordoen en hardop denken. In het boek zijn deze onderdelen en technieken uitgebreid beschreven.

image

Het gaat hierbij om een zeer gestructureerde benadering. Ik kan me voorstellen dat voorstanders van natuurlijk of onderzoekend leren in eerste instantie worden afgeschrikt door de klassikale schoolse aanpak, maar ook voor die leraren is dit boek interessant, omdat op alle scholen, in elke groep, instructiemomenten voorkomen die slimmer en efficiënter kunnen worden georganiseerd. Dit boek helpt leraren daarbij.

Bron: Expliciete Directe Instructie, Tips en technieken voor een goede les, John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Nederlandse bewerking door Marcel Schmeier, Pica, 2015. Kijk ook op: http://www.directeinstructie.nl


Comments are closed.