De Vrije School en ICT

3653

In Silicon Valley is de Waldorfschool populair. Ouders die zelf non stop naar beeldschermen turen, zien hun kinderen liever opgroeien in een omgeving met vilt, hout en andere natuurproducten. Zij zijn ervan overtuigd dat een digitaal aanbod niet nodig is, omdat kinderen dat buitenschools al voldoende oppikken. Bovendien loopt een school altijd achter met apparatuur en is het maar zeer de vraag of docenten de snelle ontwikkelingen in de digitale wereld kunnen bijbenen.

In Nederland hebben wij de Vrije School. Veel buitenstaanders denken daarbij aan een school zonder computers, smartboards of televisies, maar is dat ook zo? Freek Zwanenberg schreef een boekje over dit thema, getiteld “Vrije schoolse mediapedagogiek” (2015). Hierin geeft hij aan dat Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, zeker kritisch was over de invloed van technologie op de mens. Maar een mens moet ook leren omgaan met deze moderne hulpmiddelen.

freek zwanenberg

Zwanenberg: “Met deze inzichten en overwegingen in gedachten zou je kunnen stellen dat een menselijke, wilskrachtige omgang met technologie en media misschien wel dé uitdaging van de 21e eeuw is. Als de mens inderdaad juist in contact met alles wat de moderniteit brengt, zijn eigen geestelijke ontwikkelingspad dient te gaan, dan is bewust leren werken met al die ICT tools noodzakelijk. Vanuit deze invalshoek is het niet per se meer vanzelfsprekend om de basisschool ‘ICT-vrij’ te houden. Net zo goed kan gezegd worden ‘wij zien het juist als een belangrijke taak om bij kinderen een fundament te creëren voor een bewuste, menselijke omgang met technologie en media’. Basisscholen observeren dat kinderen steeds jonger in aanraking komen met digitale media, en dat de toekomstige omgeving van kinderen volledig gemedialiseerd zal zijn. Zonder een duidelijke begeleiding, gericht op het versterken van de menselijke en geestelijke aspecten, hebben de krachten vanuit technologie vrij spel.”

Daarnaast ziet Zwanenberg dat ICT ook bij kan dragen aan de kunstzinnige en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Hij geeft een aantal tips aan scholen voor het vormgeven van de “vrijeschoolse mediapedagogiek”, o.a.:

  • Ontwikkel een eigen visie op dit onderwerp vanuit de antroposofie;
  • Betrek de virtuele wereld van kinderen hierbij. Wat doen zij op de computer? Welke apps gebruiken zij? Op welke manier zijn zij actief op Instagram, Snapchat, Whatsapp en Facebook?
  • Leer van andere Vrije Scholen;
  • Verdiep je in literatuur over mediawijsheid;
  • Bestudeer het “mediawijsheid-competentiemodel

competenties mediawijsheid

Voor meer informatie over de Vrije School & ICT kun je terecht op de website van de Vereniging van Vrije Scholen. Daar vind je ook het gratis inspiratieboekje van Freek Zwanenberg: www.vrijescholen.nl

 


Comments are closed.