De kern van Passend Onderwijs

1818

Soms ontmoet je op het juiste moment de juiste persoon. Zoals gisteren, toen ik Wim Meijer sprak ergens in het centrum van Groningen.

Ik kreeg van hem het boekje “Over leerlingen gesproken …, De IB’er als drijvende kracht achter de cultuuromslag die “passend onderwijs” heet.
img_0092

 

Nadenkend over Passend Onderwijs bracht dit verhaal mij weer terug bij de kern: de leerling en de leraar. De leraar doet zijn best bepaalde onderwijsdoelen te behalen en ziet vervolgens dat dit niet bij iedereen lukt. Wat doet hij dan? Gaat hij vooral kijken naar wat er met de leerling aan de hand is of neemt hij zijn eigen handelen onder de loep?

Het boekje van Wim Meijer e.a. richt zich vooral op de rol van de intern begeleider. Hoe kan de IB-er de leraar coachen in het reflecteren op eigen gedrag en het experimenteren met nieuw gedrag? Hoe komt de IB-er vanuit de oude rol (problemen signaleren, diagnosticeren en de leerling hulp bieden) in de nieuwe rol (de leraar coachen, waarbij de leraar zelf het initiatief neemt om werkproblemen met de IB-er te bespreken)? En hoe gaat de leraar zijn aandacht verleggen van zaken waarop hij geen invloed heeft, zoals kindkenmerken en de thuissituatie, naar zijn eigen gedrag in de klas?

“Over leerlingen gesproken…” gaat over een project in Friesland gericht op het realiseren van passend onderwijs op een aantal scholen binnen één schoolbestuur. De IB-ers werden getraind in het voeren van effectieve leerlingbesprekingen met leraren, kregen feedback op hun handelen in de praktijk (o.a. met video-interactiebegeleiding) en konden tijdens dit oefenen zelf ook rekenen op ondersteuning door een coach. Kortom: vakkennis vergroten, vaardigheden trainen en begeleid oefenen op de werkvloer.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar de ervaring leert dat veel professionaliseringstrajecten nog steeds buiten de organisatie plaatsvinden, in plaats van erbinnen. Ook blijkt dat leraren en IB-ers snel teruggrijpen op het “oude denken”, met de nadruk op het analyseren van de problemen van het kind.

Voor iedereen die bezig is met het realiseren van passend onderwijs kan ik dit boekje aanraden. Je kunt het bestellen via www.instondo.nl. Mij heeft het in ieder geval opgeleverd dat ik vanuit de kluwen van gedachten over passend onderwijs weer met mijn voeten op aarde ben beland. De kern van passend onderwijs is niet ingewikkeld. Het draait uiteindelijk steeds om het verbeteren van de interactie tussen leraar en leerling.


Comments are closed.