Conscious discipline, hét alternatief voor straffen en belonen?

6443

Op de website www.consciousdiscipline.com legt dr Becky Bailey uit wat conscious discipline is en hoe je dit gedachtengoed kunt gebruiken op jouw school, in jouw klas. Volgens Bailey is het heel belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en dat er grote betrokkenheid is tussen alle mensen in de school. “Savety” en “love” zijn de basisvoorwaarden voor een kind om tot leren te kunnen komen. Naar haar idee zou er op school en thuis veel meer aandacht moeten zijn voor deze basis en voor het pedagogisch handelen dat daarvoor nodig is.

Wij zijn bijna allemaal grootgebracht in een cultuur van straffen en belonen. Conscious discipline gaat echter uit van andere principes:

Bij conscious discipline ligt de nadruk niet op straffen en belonen maar op persoonlijke aandacht, waarnemen en (zonder oordeel) benoemen van gedrag, het laten zien van de consequenties van gedrag en vooral het voorleven van het gewenste gedrag, demonstreren hoe het anders kan. In de volgende video zie je hoe de Fern Creek Elementary School het pedagogisch klimaat heeft verbeterd onder begeleiding van Becky Bailey:

Lees meer op:
http://gritineducation.com/liefdevol-opvoeden/
http://gritineducation.com/ontwapenend-communiceren/ en op de site van Becky Bailey:
http://consciousdiscipline.com/


Comments are closed.