Baby in de klas

1926

Roots of Empathy

Een schooljaar lang komt Heleen met haar baby in de klas van juf Greet. De kinderen van groep 6 kijken uit naar dit bezoek. Ze voelen een bijzondere band met baby Ties die elke maand een half uur hun baby-leraar is.

Het programma Roots of Empathy is in 1996 ontwikkeld door Mary Gordon. De doelen zijn: het verminderen van agressie en het vergroten van de sociaal-emotionele competenties van kinderen.

Het is onze missie om te bouwen aan zorgzame, vredelievende en beschaafde samenlevingen door kinderen en volwassenen empathie te laten ontwikkelen. De focus van Roots of Empathy ligt voor de lange termijn op het opbouwen van het vermogen van de volgende generatie tot verantwoordelijk burgerschap en responsief ouderschap. Op de korte termijn richt Roots of Empathy zich op het verhogen van de mate van empathie, resulterend in respectvollere en zorgzamere relaties en minder pesten en agressie.” Bron: nl.rootsofempathy.org.

Hoe gaat het in z’n werk? De instructeur van Roots of Empathy komt in een schooljaar 27 keer in de klas, 9 series van drie lessen elk, ca. 40 minuten per keer. De instructeur is een vrijwilliger die speciaal voor dit doel is opgeleid.

  1. Tijdens de eerste les van een serie van drie, wordt het familiebezoek (ouder en baby) met de klas voorbereid. Hoe ontwikkelen baby’s zich? En welke veranderingen verwachten leerlingen gedurende de familiebezoeken te zien?
  2. In les twee komt de instructeur samen met de ouder en de baby in de klas. De leerlingen observeren de gevoelens en de intenties van de baby. De instructeur communiceert met de baby door middel van o.a. muziek en spelletjes. Hij laat de leerlingen zien welk temperament de baby heeft en hoe de zuigeling zich fysiek en emotioneel ontwikkelt. De leerlingen stellen vragen aan de ouder over de baby.
  3. In les drie gaat de instructeur weer zonder ouder en baby met de klas aan de slag. Reflectie op eigen gevoelens en het begrijpen van gevoelens van de ander staan hierin centraal.

Op de website van Roots of Empathy vind je meer informatie plus vele praktijkvoorbeelden. De reacties van kinderen en de ouders die hebben meegewerkt zijn hartverwarmend. Hieronder een reactie van een moeder die met haar baby afscheid nam van de klas en de wensen van de leerlingen voor haar en haar kind in ontvangst nam:

“This was my most favourite part. I got teary reading so many of them, and cried in my car. I just felt so blessed. My favourite was from a little boy (kindergarten) who was new to the school, and had trouble making friends. In june (when he had plenty of friends) his wish for my son was ‘I wish for him never be lonely’. How empathetic is that? It’s proof this program works.”

Kijk voor meer informatie op: nl.rootsofempathy.org


Comments are closed.