Anders vergaderen

2156

bijvoorbeeld in een caravan zoals in de Google bedrijfskantine…

 

In Nederland zijn we er goed in: vergaderen! Ook veel onderwijsmanagers zijn amper te bereiken omdat zij meer dan de helft van hun tijd in vergaderzaaltjes doorbrengen. Bijna iedereen vindt lang vergaderen slaapverwekkend, maar toch weten weinig mensen het tij te keren.

Vergaderen moet juist motiveren, inspireren en tot actie leiden. Hieronder enkele tips om efficiënter en levendiger te vergaderen:

  • zorg voor een goede voorbereiding; geef bij elk agendapunt het doel aan, de aanpak, de eigenaar en de tijd die je aan het punt wilt besteden;
  • gebruik BOBA bij het beschrijven van je doel (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming en Actie)
  • houd de totale vergadertijd beperkt, maximaal 60 tot 90 minuten;
  • maak actielijsten, geen notulen;
  • vergader niet over het verslag van de vorige keer, maar bespreek de voortgang van de bepaalde acties;
  • start op tijd;
  • overleg staand, zonder koffie;
  • kies andere vergadertijdstippen, 11.30 of 16.30 uur, de behoefte om efficiënt te vergaderen is op die momenten veel groter dan om 9.00 uur;
  • doe een stoelendans, laat de deelnemers elke vergadering op een andere plek zitten;
  • gebruik coöperatieve werkvormen http://gritineducation.com/cooperatief-leren/

Hier nog enkele ideeën van een sympathieke Vlaamse vergaderexpert:

En … willen je collega’ s liever in hun comfortzone blijven? Breng dan de kosten van de vergaderingen in beeld. Met 10 deelnemers kost een vergadering al gauw €1500,– per keer!


Comments are closed.