Actieve kinderen leren beter!

3225

 

“Kinderen leren beter door fysiek actieve reken- en taallessen”, luidt de conclusie van het onderzoek “Fit en Vaardig op school” van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van Onderwijs Bewijs, in opdracht van het ministerie van OCW.

 

 

“Een aanpak met bewegen als doel maar ook als middel heeft positieve effecten tot gevolg, zowel op lichamelijk als op cognitief vlak. De opbrengst is dat kinderen beter leren bewegen, fitter zijn en beter presteren op schoolvaardigheden zoals taal en rekenen.” www.nji.nl

In het onderzoek “Fit en Vaardig op school” werden oefenbewegingen en basisbewegingen ingezet:

Oefenbewegingen
Bewegingen waarmee kinderen antwoord geven op een reken- of taalopgave. Bijvoorbeeld het spellen van een woord door een sprong te maken bij elke uitgesproken letter.

Basisbewegingen
Bewegingen tussen de oefenbewegingen. Bijvoorbeeld joggen op de plaats tijdens het nadenken over een opdracht.

Een aantal voordelen van fysiek actieve reken- en taallessen op een rijtje:

  • Veel plezier tijdens het leren
  • meer aandacht en concentratie
  • een grotere taakgerichtheid
  • vergroten van de vaardigheden op rekenen en spelling
  • lagere kans op overgewicht en obesitas
  • betere doorbloeding van de hersenen
  • aanmaak nieuwe hersencellen en meer verbindingen tussen de cellen
  • motorische informatie is een extra informatiebron, die het leren stimuleert

Kijk voor het volledige rapport “Fit en Vaardig op school” op: http://beheer.nisb.nl/cogito/modules/uploads/docs/26281326985945.pdf

 


Comments are closed.