“Handen op je rug, pleister op je mond!”

2902

Hoe begeleid je kinderen in hun creativiteitsontwikkeling? Sabine Plamper en Titia Sprey, van Atelier in een Koffer, pleiten voor oordeelloze volwassenen die vertrouwen hebben in kinderen, ruimte geven, voor goede materialen zorgen en een uitnodigende sfeer creëren. “Handen op je rug, pleister op je mond.” Dat wil zeggen minder voordoen en praten en meer faciliteren en observeren.

Sabine en Titia verzorgen workshops voor kinderen en volwassenen waarin zij laten zien hoe je dit kunt aanpakken. Ogenschijnlijk gemakkelijk, maar het vergt een wezenlijk andere mindset dan gebruikelijk is in het onderwijs. Sabine: “Volwassenen zijn gefocust op het eindproduct, maar kinderen willen weten hoe het werkt.” Een volwassene die vooral gericht is op het resultaat en die werk beoordeelt met “goed” of “fout” remt het creatieve proces. De andere mindset betekent het afleren van veel gebruikte opmerkingen en vragen. In plaats van “mooi”, “wat wordt het?” of “wat maak je?”, zegt de begeleider “wow!” (ik ben verrast) of benoemt wat hij ziet. Bijvoorbeeld kleuren, lijnen of de manier waarop een kind aan het werk is geweest.

Voorbeeldles “Natuurkleitafel”
Bron: Artikel “Tijd maken voor een rijk creatief klimaat”, van Sabine Plamper, uit Kleuters en ik, 31/2, 2014-2015

  • max. 5 kinderen
  • eerst de klei voelen, ervaren, kneden, rollen
  • daarna wat gereedschap geven; satéprikkers, mesjes, ijsstokjes
  • daarna stuk voor stuk bijzonder gereedschap toevoegen; schaar, knoflookpers, tandenborstel, klein bakje water
  • bakjes met bijv. steentjes, schelpjes, pasta neerzetten en kijken wat er gebeurt (niets zeggen)
  • aan het eind samen alles opruimen (klei gaat weer in de zak, geen focus op eindproduct)

Kijk voor meer informatie op www.atelierineenkoffer.nl. “Atelier in een koffer werkt vanuit een heldere visie op kind en creativiteit. Centraal staat hierin dat kinderen van nature onderzoekers zijn en volwassenen een essentiële rol spelen bij het begeleiden van kinderen in creatieve processen.”


Comments are closed.